Παροχές

Παροχές

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2021/03/rounded-paroxes-1.png

Μουσικοκινητική

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff  είναι  ένα πλούσιο, πολύπλευρο παιχνίδι, που απoτελεί πηγή πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας όλες τις μορφές  τέχνης (μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικά), διεγείροντας ολιστικά το κέντρο ανάπτυξης του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο συνδυασμός των τεχνών είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να καλλιεργήσουμε την αισθητική ικανότητα και ευαισθησία, να κεντρίσουμε τη φαντασία και την ευρηματικότητα και να απελευθερώσουμε την έκφραση και τη δημιουργικότητά τους. Μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία τα παιδιά βιώνουν σταδιακά μουσικές έννοιες, ρυθμούς (παραδοσιακούς και σύγχρονους) , μουσικούς όρους, τραγούδια και χορούς.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι τα παιδιά ν’ αγαπήσουν τη μουσική, να είναι η χαρά τους, η ξεκούρασή τους, η προσωπική τους έκφραση και δημιουργία. Μέσα από τα τραγούδια  μας ξεπετάγονται ιστορίες, δημιουργούμε  δρώμενα, χορογραφίες, τραγουδάμε και συνοδεύουμε  με κρουστά όργανα (τύμπανα, ξυλάκια, μαράκες, κλάβες…. ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, καμπανόφωνα….). Επίσης ένα παραμύθι μπορεί να είναι η αφορμή για να περιπλανηθούμε στον κόσμο της μουσικής, της κίνησης και της ζωγραφικής. Όλα τα στοιχεία συνυπάρχουν, εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Κάθε μάθημα είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Κάθε μάθημα είναι μία κατάκτηση. Κάθε μάθημα είναι μία νέα δημιουργία και για τα παιδιά αλλά και για εμάς τους δασκάλους.

Λένα Ροντούλη (Καθηγ. Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff)

Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια μέθοδος που προσεγγίζει το παιδί ολιστικά, δίνοντας σημασία τόσο στην ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση όσο και στο ίδιο του το σώμα. Στο θεατρικό παιχνίδι το παιδί συνδέεται με τις δημιουργικές πλευρές της προσωπικότητας του, επικοινωνεί μέσα από τα παιχνίδια και τα συναισθήματα του, αναπτύσσει τις εκφραστικές ικανότητες του, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη γνωριμία και το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα τόσο του εαυτού του όσο και του άλλου. Ένα ακόμα όφελος του θεατρικού παιχνιδιού είναι πως όσους περισσότερους ρόλους παίζει τόσο πιο κοντά με τον εαυτό του έρχεται. Μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα δίνει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργήσουν ελεύθερα.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/09/2theater.png
https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/09/2theater.png

Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια μέθοδος που προσεγγίζει το παιδί ολιστικά, δίνοντας σημασία τόσο στην ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση όσο και στο ίδιο του το σώμα. Στο θεατρικό παιχνίδι το παιδί συνδέεται με τις δημιουργικές πλευρές της προσωπικότητας του, επικοινωνεί μέσα από τα παιχνίδια και τα συναισθήματα του, αναπτύσσει τις εκφραστικές ικανότητες του, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη γνωριμία και το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα τόσο του εαυτού του όσο και του άλλου. Ένα ακόμα όφελος του θεατρικού παιχνιδιού είναι πως όσους περισσότερους ρόλους παίζει τόσο πιο κοντά με τον εαυτό του έρχεται. Μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα δίνει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργήσουν ελεύθερα.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/10/psyxologos.png

Ψυχολόγος

Η συνεργασία με την ψυχολόγο του σχολείου περιλαμβάνει την παρατήρηση των παιδιών μέσα στην τάξη, σε οργανωμένες δράσεις καθώς και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους (οργανωμένου και ελεύθερου).

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συναισθηματικής τους κατάστασης, της συμπεριφοράς τους, των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, της αυτοεκτίμησης τους καθώς και τη σχολική τους ετοιμότητα, με στόχο τον εντοπισμό συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών / ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού, προκειμένου να σχεδιαστεί αν χρειαστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση. Επίσης περιλαμβάνει ατομικά ραντεβού με τους γονείς (κατόπιν ραντεβού) και τη στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου αποτελέσματος.

Ομιλίες ψυχολόγου

Η ψυχολόγος του σχολείου πραγματοποιεί ομιλίες, οι οποίες διεξάγονται στο χώρο του σχολείου, για θέματα που αφορούν τις συγκεκριμένες ηλικίες και η θεματολογία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γονιών.

Ομάδες πρόληψης, ενδυνάμωσης και πρώιμης παρέμβασης

Η διαμόρφωση αυτών των ομάδων γίνεται με κριτήριο τη συμμετοχή των παιδιών που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης, με κύριο άξονα τους δύο βασικούς τομείς της πρόληψης και της παρέμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ομάδες αυτές εστιάζουν στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα της εξέλιξής τους και ως στόχο έχουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων που: αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, αναπτύσσουν τη φαντασία, μαθαίνουν να επεξεργάζονται τα συναισθήματά και τις τυχόν δυσκολίες, μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι και τη συζήτηση.

Επιπλέον, σκοπός αυτών των ομάδων είναι η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, στην επίλυση ζητημάτων, αλλά και η προαγωγή της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Τα παραπάνω βοηθούν το παιδί στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό του, καθώς επιτυγχάνεται η εξοικείωση με την έκφραση των συναισθημάτων του.

Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε χρόνο οι ομάδες γίνονται είτε μόνο από την ψυχολόγο ή σε συνεργασία ψυχολόγου και λογοπεδικού.

Λογοπεδικός

Η συνεργασία με τη λογοπεδικό του σχολείου περιλαμβάνει την ενημέρωση γονέων για τη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και την ενθάρρυνση μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας, με βάση και το Πρόγραμμα Hanen στο οποίο έχει εκπαιδευτεί.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρεί τα παιδιά μέσα στο οργανωμένο περιβάλλον της τάξης και στο ελεύθερο παιχνίδι στον αύλειο χώρο, καθώς και τα αξιολογεί μετά από αίτημα του Νηπιαγωγείου ή ακόμα και των γονέων. Παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική στους γονείς στα θέματα της διγλωσσίας. Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της είναι ότι ο Λογοπεδικός δεν είναι μόνο εκείνος ο ειδικός που θα ασχοληθεί με το πρόβλημα, την αξιολόγηση και την παρέμβαση, αλλά και  ο ειδικός που ασχολείται με την έρευνα και την πρόληψη έχοντας πάντα υπόψιν του την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού.

 

*Το πρόγραμμα Hanen

Δημιουργήθηκε το 1974 από την Λογοπεδικό Ayala Manolson στο παν/μιο του Mc Gill στον Καναδά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια υποστηρικτικής γονέων με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση στο σπίτι. Το Hanen είναι ένας «τρόπος ζωής».

Ομάδες πρόληψης, ενδυνάμωσης και πρώιμης παρέμβασης

Οι ομάδες που δημιουργούνται κάθε χρόνο στο Play and Learn έχουν ως στόχο να μπορεί το κάθε παιδί να έχει την αίσθηση του «ανήκειν».

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας και δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες όλων των παιδιών, είναι σημαντικό να νιώσουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα όπου κάθε διαφορετικότητα είναι αποδεκτή, είτε αυτό έχει να κάνει με μία απλή ανωριμότητα άρθρωσης, είτε με δυσκολίες κοινωνικού και επικοινωνιακού επιπέδου.

Μέσα από τις ομάδες αυτές ασκούνται και αναπτύσσονται στα παιδιά διάφορες δεξιότητες όπως: περιμένω τη σειρά μου για να μιλήσω, εκφράζω την άποψη μου και ακούω τις γνώμες των άλλων μαθαίνοντας να συζητώ, προσέχω και συγκεντρώνομαι, παίρνω πρωτοβουλίες κι αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου, μοιράζομαι και παίζω ομαδικά, παρατηρώ και μιμούμαι και τέλος κατανοώ τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Όλα τα παραπάνω κάνουν την διαδικασία της εκπαίδευσης – θεραπείας πιο διασκεδαστική, πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και πιο λειτουργική. Η ομάδα δίνει την ευκαιρία στο παιδί να γενικευτούν οι δεξιότητές του πρώτα σε ένα οικείο χώρο.

Αξιολόγηση

Η λογοπεδικός του σχολείου πραγματοποιεί πρώιμη αξιολόγηση για παιδιά 3,5 έως 4,6 ετών με το ανιχνευτικό και σταθμισμένο τεστ ΑνΟμιλΟ.

Επίσης αξιολογεί τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο με τεστ για την σχολική ετοιμότητα και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο τεστ ΜΕΤΑΦΩΝ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/09/logos.png
https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/09/logos.png

Λογοπεδικός

Η συνεργασία με τη λογοπεδικό του σχολείου περιλαμβάνει την ενημέρωση γονέων για τη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και την ενθάρρυνση μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας, με βάση και το Πρόγραμμα Hanen στο οποίο έχει εκπαιδευτεί.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρεί τα παιδιά μέσα στο οργανωμένο περιβάλλον της τάξης και στο ελεύθερο παιχνίδι στον αύλειο χώρο, καθώς και τα αξιολογεί μετά από αίτημα του Νηπιαγωγείου ή ακόμα και των γονέων. Παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική στους γονείς στα θέματα της διγλωσσίας. Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της είναι ότι ο Λογοπεδικός δεν είναι μόνο εκείνος ο ειδικός που θα ασχοληθεί με το πρόβλημα, την αξιολόγηση και την παρέμβαση, αλλά και  ο ειδικός που ασχολείται με την έρευνα και την πρόληψη έχοντας πάντα υπόψιν του την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού.

 

*Το πρόγραμμα Hanen

Δημιουργήθηκε το 1974 από την Λογοπεδικό Ayala Manolson στο παν/μιο του Mc Gill στον Καναδά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια υποστηρικτικής γονέων με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση στο σπίτι. Το Hanen είναι ένας «τρόπος ζωής».

Ομάδες πρόληψης, ενδυνάμωσης και πρώιμης παρέμβασης

Οι ομάδες που δημιουργούνται κάθε χρόνο στο Play and Learn έχουν ως στόχο να μπορεί το κάθε παιδί να έχει την αίσθηση του «ανήκειν».

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας και δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες όλων των παιδιών, είναι σημαντικό να νιώσουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα όπου κάθε διαφορετικότητα είναι αποδεκτή, είτε αυτό έχει να κάνει με μία απλή ανωριμότητα άρθρωσης, είτε με δυσκολίες κοινωνικού και επικοινωνιακού επιπέδου.

Μέσα από τις ομάδες αυτές ασκούνται και αναπτύσσονται στα παιδιά διάφορες δεξιότητες όπως: περιμένω τη σειρά μου για να μιλήσω, εκφράζω την άποψη μου και ακούω τις γνώμες των άλλων μαθαίνοντας να συζητώ, προσέχω και συγκεντρώνομαι, παίρνω πρωτοβουλίες κι αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου, μοιράζομαι και παίζω ομαδικά, παρατηρώ και μιμούμαι και τέλος κατανοώ τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Όλα τα παραπάνω κάνουν την διαδικασία της εκπαίδευσης – θεραπείας πιο διασκεδαστική, πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και πιο λειτουργική. Η ομάδα δίνει την ευκαιρία στο παιδί να γενικευτούν οι δεξιότητές του πρώτα σε ένα οικείο χώρο.

Αξιολόγηση

Η λογοπεδικός του σχολείου πραγματοποιεί πρώιμη αξιολόγηση για παιδιά 3,5 έως 4,6 ετών με το ανιχνευτικό και σταθμισμένο τεστ ΑνΟμιλΟ.

Επίσης αξιολογεί τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο με τεστ για την σχολική ετοιμότητα και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο τεστ ΜΕΤΑΦΩΝ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/10/bus.png

Σχολικό λεωφορείο

Το σχολικό λεωφορείο του Play and Learn πληροί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την μεταφορά παιδιών.

Ασφαλιστική κάλυψη

Το σχολείο μας σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη» παρέχει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τα παιδιά κατά την μεταφορά τους προς και από το σχολείο με το σχολικό λεωφορείο, από τυχόν ατυχήματα στο χώρο του σταθμού, καθώς και σε εκδηλώσεις ή εκδρομές.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/10/insurance-1.png
https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/10/insurance-1.png

Ασφαλιστική κάλυψη

Το σχολείο μας σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη» παρέχει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τα παιδιά κατά την μεταφορά τους προς και από το σχολείο με το σχολικό λεωφορείο, από τυχόν ατυχήματα στο χώρο του σταθμού, καθώς και σε εκδηλώσεις ή εκδρομές.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/08/little-spoons1.png

Διατροφή Littlespoons

Το σχολείο μας ανήκει στα πρώτα σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παιδικής διατροφής littlespoons που δημιουργήθηκε και υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω του προγράμματος το σχολείο έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί σε ετήσια βάση καμπάνιες ευαισθητοποίησης, να οργανώνει δράσεις εντός των σχολικών αιθουσών και να παρέχει προνόμια στους γονείς, όπως η συμμετοχή σε εξειδικευμένα εργαστήρια στο χώρο του σχολείου, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και τετραμηνιαίο newsletter.

Βασική φιλοδοξία του προγράμματος είναι να κατανοήσει η νέα γενιά βιωματικά την αξία της ισορροπημένης διατροφής.

https://www.play-and-learn.gr/wp-content/uploads/2020/08/NEW-LOGO-Play-and-Learn-1.png
Επικοινωνία
Γορτυνίας 18, Τ.Κ. 145 63 Κηφισιά
210 8011428
susuejohnson@yahoo.fr
Χάρτης

Copyright © 2020 play and learn | Designed by Jib Advertising